Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Жгарёва Валентина Николаевна

Должность учитель
Место работы
Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелевского район
Регион Гомельская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail v.zhgareva@gmail.com
Персональный сайт, блог        
Дата сдачи квалификационного экзамена 28.06.2016
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Фарміраванне лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі вучняў сродкамі вучэбнага прадмета “Беларуская мова ”
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Асаблівасці выкарыстання тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі як сродку павышэння выніковасці адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры

Рэалізацыя сучасных падыходаў да актывізацыі і стымулявання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры

Выкарыстанне эфектыўных метадаў і прыёмаў пры вывучэнні найбольш складаных тэм курса беларускай мовы і літаратуры

Адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс: асаблівасці выкарыстання вучэбных матэрыялаў па беларускай мове і літаратуры

Сучасныя падыходы да арганізацыі кантрольна-ацэначнай дзейнасці
Удасканаленне кантрольна-ацэначнай дзейнасці настаўніка на аснове кампетэнтнаснага падыходу

Тэарэтычныя і практычныя аспекты падрыхтоўкі вучняў да цэнтралізаванага тэсціравання і выніковай атэстацыі

Развіццё інтэлектуальных і творчых здольнасцей вучняў у працэсе падрыхтоўкі і ўдзелу ў алімпіядах і конкурсах па беларускай мове і літаратуры

Сістэма работы настаўніка па абагульненні, апісанні і прадстаўленні вопыту ўласнай педагагічнай дзейнасці

Публикации
Жгарова, В. М. План-канспект урока ў 6 класе. Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі, іх правапіс і сфера ўжывання // “Беларуская мова і літаратура”. – 2021. – № 1(231). – С. 3–6.
Жгарова, В. М. Беларуская мова. 10 клас : навучальныя модулі // Адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс. – 2021.

- Арфаграфічныя нормы (правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны; правапіс і, ы, й пасля прыставак): https://eior.by/catalog_lecture/10-klass/belmova/13.php
- Лексічныя нормы: https://eior.by/catalog_lecture/10-klass/belmova/14.php
- Словаўтваральныя нормы: https://eior.by/catalog_lecture/10-klass/belmova/16.php

Жгарова, В. М. Беларуская мова. 11 клас : навучальныя модулі / Адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс. – 2021.

- Сказы з аднароднымі членамі, знакі прыпынку: https://eior.by/catalog_lecture/11-klass/belmova/4.php
- Сказы з адасобленымі азначэннямі, знакі прыпынку: https://eior.by/catalog_lecture/11-klass/belmova/6.php
- Сказы з рознымі відамі сувязі частак, знакі прыпынку: https://eior.by/catalog_lecture/11-klass/belmova/13.php

Метадычныя распрацоўкі для дыстанцыйнага навучання ў раздзеле "ВЕБ-учительская" (на сайце ГАІРА) па беларускай мове, 8, 9 клас. – 2020.
“Калі цікаўнасць - перамога, а правілы - твая падмога” // “Настаўніцкая газета”, № 11 (8359), 30 студзеня 2020. - С. 10.

Практычныя заданні па беларускай мове і літаратуры для V-VIII класаў // “Беларуская мова і літаратура”. - 2020 - № 7 (225).

Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Падрыхтоўка экспертызы падручніка “Беларуская літаратура . ХІ клас” пад рэдакцыяй З.П.Мельнікавай, Г.М.Ішчанкі (верасень 2019 г.)
Удзел у рабочай групе пры НІА МА РБ па стварэнні модуляў па беларускай мове (10 клас) для дыстанцыйнага навучання 1) Беларуская мова 10 08 13 Арфаграфічныя нормы (правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны; правапіс і, ы, й пасля прыставак) 2) Беларуская мова 10 08 14 Лексічныя нормы 3) Беларуская мова 10 08 16 Словаўтваральныя нормы
Рэцэнзія метадычнага дапаможніка «Планы-канспекты ўрокаў. Беларуская мова. 10 клас (І і ІІ паўгоддзе)». Казачэнка Ірына Рыгораўна. Выдавецтва “Выснова”, Мазыр, 2021.
Примечание

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.