Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Данилишина Алена Владимировна

Должность заместитель директора по воспитательной работе
Место работы
Средняя школа № 12 г. Пинска
Регион Брестская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail alenadanilishina@rambler.ru
Персональный сайт, блог        
Дата сдачи квалификационного экзамена 08.06.2016
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроках беларускай літаратуры сродкамі міжпрадметных сувязей
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Выкарыстане інэрактыўных адукацыйных рэсурсаў для навучання прадметам гуманітарнага цыкла

Патэнцыял урокаў беларускай мовы і літаратуры ў развіцці медыяпісьменнасці вучняў

Чытанне як інвестыцыя ў сябе або Чытацкая кампетэнцыя як базавая аснова ключавых кампетэнцый вучняў (мастер-класс)

Реализация задач профильного обучения и профессионального воспитания в классах правовой направленности

Публикации
Данілішына, А. Ў. Беларуская літаратура. 6 клас : навучальныя модулі / А. Ў. Данілішына // Адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс : Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ДІАЦ Мінадукацыі. – 2021.

Тема 41. Пімен Панчанка. «Сармацкае кадзіла» – https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/41.php
Тема 42. Іван Пташнікаў. «Алені» – https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/42.php
Тема 43. Алесь Жук. «Стары бабёр» (урывак з аповесці «Паляванне на Апошняга Жураўля») – https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/43.php
Тема 44. Янка Маўр. «Багіра». Кампазіцыя літаратурнага твора – https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/44.php
Тема 45. Якуб Колас. «Конь і сабака» – https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/45.php
Тема 46. Алесь Звонак. «Гарбуз». Байка як літаратурны жанр – https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/46.php
Тема 47. Уладзімір Корбан. «Малпін жарт» – https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/47.php
Тема 48. Раіса Баравікова. «Гальштучнік» (урывак з «Аповесці чатырох падарожжаў») – https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/48.php
Тема 49. Дзінта Шулцэ. «Роберцік» (урок дадатковага чытання) – https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/49.php

“Пра Перамогу і не толькі…” // часопіс “Роднае слова”, 2020, № 5.

“Дысанцыйнае навучанне. Інтэрактыўныя электронныя адукацыйныя рэсурсы ў вывучэнні прадметаў гуманітарнага цыкла” // часопіс “Роднае слова”, 2020, № 8.

“Чытанне як інвестыцыя ў сябе: майстар-клас” // часопіс “Роднае слова”, 2020, № 8.

Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Примечание Член Ассоциации учителей-методистов «Стремление» общественного объединения «Белорусское педагогическое общество»

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.