Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Вабищевич Светлана Владимировна

Должность учитель
Место работы
Столинская государственная гимназия
Регион Брестская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail Svetlana_vabischevich@mail.ru
Персональный сайт, блог        
Дата сдачи квалификационного экзамена 30.11.2021
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Выкарыстанне таксанаміі Блума для павышэння чытацкай граматнасці вучняў V-VІІ класаў агульнай сярэдняй адукацыі
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Рэалізацыя сучасных дыдактычных падыходаў у практыцы выкладання беларускай мовы і літаратуры

Фарміраванне навыкаў лінгвістычнага аналізу тэксту

Інфармацыйныя камп’ютарныя тэхналогіі ў практыцы навучання беларускай мове і літаратуры

Выкарыстанне інтэрактыўных метадаў і прыёмаў навучання на ўроках беларускай мовы і літаратуры (майстар-клас)

Канцэптуальныя асновы адукацыі адораных навучэнцаў. Выхаванне творчай асобы ва ўмовах устаноў адукацыі на сучасным этапе

Методыка фарміравання даследчых кампетэнцый вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры

Алімпіяда па беларускай мове і літаратуры і яе роля ў развіцці творчых здольнасцей вучняў

Публикации
Вабішчэвіч, С. У. Міхась Зарэцкі. “Дзіўная”. План-канспект урока ў Х класе / С. У. Вабішчэвіч // Беларуская мова і літаратура. – 2021. – № 1. – С. 20–23.

Вабішчэвіч, С. У. Правапіс слоў разам, праз злучок і асобна. Урок з выкарыстаннем тэкстацэнтрычнага падыходу да навучання і актыўнай ацэнкі, Х клас / С. У. Вабішчэвіч // Беларуская мова і літаратура. – 2021. – № 11. – С. 19–21.

Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Примечание Член Ассоциации учителей-методистов «Стремление», клуба «Поиск» общественного объединения «Белорусское педагогическое общество»

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.