Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Ступчик Наталья Федоровна

Должность учитель
Место работы
Государственная гимназия № 1 г. п. Зельва
Регион Гродненская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail stupchik.natalya@mail.ru
Персональный сайт, блог https://www.youtube.com/channel/UC8G4el30tjxOUsscd1wwxpg       
Дата сдачи квалификационного экзамена 21.01.2020
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Скрайбінг і сторытэлінг як эфектыўныя педагагічныя тэхнікі фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу сродкамі сучасных адукацыйных тэхналогій

Сучасныя тэхнікі візуалізацыі інфармацыі на ўроках беларускай мовы і літаратуры
Современные техники визуализации информации: скрайбинг, сторителлинг, эмодзи

Асаблівасць відэафрагментаў па раздзеле «Лексіка.Фразеалогія» («Беларуская мова», 5 клас), падрыхтаваных для Адзінага інфармацыйна-адукацыйнага рэсурса

Візуальная мова – універсальны сродак зносін настаўнікаў і вучняў XXI стагоддзя

Ствараем віртуальныя кнігі ў сэрвісе “Storyjumper” (постарная прэзентацыя)

Методыка выкладання беларускай літаратуры: інтэграцыя філалагічных і псіхолага-педагагічных ведаў

Партфоліа анлайн як форма прадстаўлення індывідуальных дасягненняў настаўніка шырокай грамадскасці

Публикации
Ступчык, Н. Ф. Відэаўрок як інструмент развіцця ключавых кампетэнцый ва ўмовах навучання анлайн // Беларуская мова і літаратура. – 2021. – № 4. – С.26–31.

Ступчык, Н. Ф. Партфоліа анлайн як форма прадстаўлення індывідуальных дасягненняў настаўніка шырокай грамадскасці / Н. Ф. Сиупчык // Самореализация педагога в условиях единого образовательно-профессионального пространства [Электронный ресурс] : сб. материалов Международной научно-практической конференции (21 апреля 2021 г.) / Гродно, ГрАІРА. – 2021.

Беларуская мова. 5 клас. Раздзел «Лексіка.Фразеалогія» : навучальныя модулі // Адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс:

Лексічнае значэнне слова. Адназначныя і мнагазначныя словы: https://eior.by/catalog_lecture/5-klass/bellan/40.php
Прамое і пераноснае значэнне слова: https://eior.by/catalog_lecture/5-klass/bellan/41.php
Сінонімы: https://eior.by/catalog_lecture/5-klass/bellan/42.php
Антонімы: https://eior.by/catalog_lecture/5-klass/bellan/43.php
Амонімы (азнаямленне): https://eior.by/catalog_lecture/5-klass/bellan/44.php
Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку: https://eior.by/catalog_lecture/5-klass/bellan/45.php
Устарэлыя словы: https://eior.by/catalog_lecture/5-klass/bellan/46.php
Неалагізмы: https://eior.by/catalog_lecture/5-klass/bellan/47.php
Запазычаныя словы ў беларускай мове: https://eior.by/catalog_lecture/5-klass/bellan/48.php
Паняцце пра фразеалагізмы, роля фразеалагізмаў у маўленні: https://eior.by/catalog_lecture/5-klass/bellan/49.php

Ступчык, Н. Ф. Выкарыстанне эмодзі на ўроках беларускай літаратуры // Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 5. – С. 31–33.

Ступчык, Н. Ф. Прызванне – рухаць прагрэс (з вопыту работы) // Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 6. – С. 3–5.

Майстар-клас “Скрайбінг і сторытэлінг як сродкі фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі на ўроках беларускай мовы і літаратуры” // Часопіс “Беларуская мова і літаратура”. 8/2019.
Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Рэцэнзаванне рукапісу «Беларуская мова. Планы-канспекты ўрокаў. 5 клас (І паўгоддзе)» Мядзведскай Іны Мікалаеўны, выдавецтва “Выснова”, г. Мозыр (май, 2021).

Аналіз заданняў РТ на адпаведнасць праграмам уступных іспытаў (сакавік, 2021).

Примечание Награждена Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2020)

Пераможца абласнога этапа конкурсу “Настаўнік года – 2017” у намінацыі “Беларуская мова і літаратура. Руская мова і літаратура”. Фіналіст рэспубліканскага этапа конкурсу

Член Ассоциации учителей-методистов «Стремление», клуба «Хрустальный журавль» общественного объединения "Белорусское педагогическое общество"

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.