Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Пекач Елена Константиновна

Должность учитель
Место работы
Лицей № 2 г. Минска
Регион г. Минск
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail 4azeniya@mail.ru
Персональный сайт, блог http://bel.lyceum2.minsk.edu.by/       
Дата сдачи квалификационного экзамена 08.06.2016
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Выкарыстанне метаду праектаў на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры і ў пазакласнай рабоце
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Выкарыстанне метаду праектаў на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры і ў пазакласнай рабоце (майстар-клас)

Выкарыстанне інтэрактыўных метадаў навучання, тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення на ўроках беларускай мовы і літаратуры

Выкарыстанне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і інтэрнэт-рэсурсаў у адукацыйным працэсе

Выкарыстанне платформы LearninqApps на ўроках беларускай літаратуры і стымулюючых занятках

Арганізацыя дапрофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання

Публикации
Пекач, А. К. Духоўна-эстэтычныя каштоўнасці ў эсэ У. Караткевіча і Л. Рублеўскай / А. К. Пекач, М. А. Агароднікаў, І. І. Дзюрава // Матэрыялы 72-й навукова-практычнай канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў і навучэнцаў. Мінск, 21–29 красавіка 2021 г. – Мінск : БДТУ, 2021.

Пекач, А. К. Эфект падманутага чакання ў пункцірах Алеся Разанава / А. К. Пекач, А. С. Грышукова, М. С. Яцэвіч // Матэрыялы 72-й навукова-практычнай канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў і навучэнцаў. Мінск, 21–29 красавіка 2021 г. – Мінск : БДТУ, 2021.

Пекач, А. К., Матыў “невымоўнага” і “невідавочнага” ў пункцірах Алеся Разанава / А. К. Пекач, І. І. Дзюрава, Я. У. Дрэвацень // Філалагічная адукацыя ў ХХІ стагоддзі: мова, літаратура, методыка, міжкультурныя камунікацыі: Матэрыялы ІV навук.-практ. канф. з міжнар. удзелам. Мінск, 21 красавіка 2020 г. / Рэдкал. : Н. В. Заяц (адказны рэд.) і інш. – Мінск : БДПУ, 2020. – С. 83–87.
Пекач, А. К., Кульба, Г. А., Цімаховіч, Э. У. Афарыстычныя выслоўі ў паэтычных тэкстах Н. Мацяш // Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф. “Філалагічная адукацыя ў ХХІ стагоддзі: мова, літаратура, методыка, міжкультурныя камунікацыі”. – Мінск : БДПУ, 2019. – С. 13-17.

Пекач, А. К., Дзеравянка, К. А., Ільянкова, Д. А. Асоба мастака праз светаадчуванне В. Карамазава // Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф. “Філалагічная адукацыя ў ХХІ стагоддзі: мова, літаратура, методыка, міжкультурныя камунікацыі”. – Мінск : БДПУ, 2019. – С. 58-62.

Пекач, А. К. Інтэлектуальна-філасофская лірыка А. Разанава // План-канспект урока беларускай літаратуры, ХІ клас // Зборнік сцэнарных распрацовак урокаў гарадскога конкурсу прафесійнага майстэрства “Панарама інавацыйных адукацыйных практык “Акадэмія ўрока 2019” – Мінск : МГІРА, 2019. – С. 94-103.

Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Рэцэнзаванне вучэбна-метадычных матэрыялыаў навукова-метадычнага часопіса “Беларуская мова і літаратура” (член рэдакцыйнай калегіі часопіса)
Примечание Член рэдакцыйнай калегіі навукова-метадычнага часопіса “Беларуская мова і літаратура”

Член Навукова-метадычнага савета пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь (секцыя беларускай мовы і літаратуры)

Член конкурснай камісіі па правядзенні конкурсу па стварэнні вучэбных дапаможнікаў для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі (вучэбныя прадметы гуманітарнага накірунку)

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.