Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Полещук Оксана Анатольевна

Должность учитель
Место работы
Средняя школа № 9 г. Мозыря
Регион Гомельская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail spaklik@yandex.by
Персональный сайт, блог https://spaklik.wixsite.com/mysite       
Дата сдачи квалификационного экзамена 13.03.2018
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Фарміраванне інфармацыйнай кампетэнцыі вучняў на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі шляхам распрацаванай сістэмы работы па выкарыстанні творчых заданняў у працэсе стварэння сродкаў візуалізацыі на ўроках беларускай літаратуры
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Магчымасці выкарыстання інтэрнэт-рэсурсаў на ўроках беларускай мовы і літаратуры з мэтай актывізацыі і стымулявання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў

Организационное и учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения

Практыка прымянення нарматыўна-прававых дакументаў і навукова-метадычных матэрыялаў у педагагічнай дзейнасці

Публикации
Паляшчук, А. А. Беларуская мова. Планы-канспекты ўрокаў. 6 клас. (I і II паўгоддзе) : дапаможнік для педагогаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. – Мазыр: Выснова, 2022. – 188 с.
Паляшчук, А. А. Беларуская мова. 10 клас : навучальныя модулі / А. А. Паляшчук // Адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс : Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ДІАЦ Мінадукацыі. – 2021.

Тэма 4. Культура маўлення, https://eior.by/catalog_lecture/10-klass/belmova/4.php
Тэма 20. Марфалагічныя нормы (ужыванне асабовых займеннікаў, займенніка сябе, ужыванне прыназоўніка пры адмоўным займенніку), https://eior.by/catalog_lecture/10-klass/belmova/20.php
Тэма 21. Марфалагічныя нормы (ужыванне асабовых канчаткаў дзеясловаў), https://eior.by/catalog_lecture/10-klass/belmova/21.php
Тэма 22. Марфалагічныя нормы (ужыванне дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў), https://eior.by/catalog_lecture/10-klass/belmova/22.php
Тэма 24. Моўныя нормы і культура маўлення, https://eior.by/catalog_lecture/10-klass/belmova/24.php

Паляшчук, А. А. Беларуская мова. 11 клас : навучальныя модулі / А. А. Паляшчук // Адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс : Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ДІАЦ Мінадукацыі. – 2021.

Тэма 5. Правілы ўжывання дзеепрыметнікавых і дзеепрыслоўных зваротаў, https://eior.by/catalog_lecture/11-klass/belmova/5.php
Тэма 15. Ужыванне простых, складаных сказаў, канструкцый з чужой мовай у тэкстах розных тыпаў, стыляў і жанраў, https://eior.by/catalog_lecture/11-klass/belmova/15.php

Беларуская мова. 6 клас : Маршрутные листы для дистанционного обучения на период 4 четверти // «Веб-учительская» : сайт Гомельского института развития образования, 2020.
Паляшчук, А. А. Інтанаванне і выкарыстанне складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак: урок беларускай мовы ў 9 класе / А. А. Паляшчук // Роднае слова. – 2020. – № 5. – С. 54–55.

Паляшчук, А. А. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам у 11 класе (павышаны ўзровень) / А. А.Паляшчук // Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 11.

Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Рэцэнзіраванне вучэбна-метадычнага дапаможніка І. Р. Казачэнка “Планы-канспекты. Беларуская мова. VIII клас. I і II паўгоддзе”.
Примечание Член Ассоциации учителей-методистов «Стремление» общественного объединения «Белорусское педагогическое общество»

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.