Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Наумчик Николай Иванович

Должность заместитель директора по учебно-методической работе
Место работы
Малоритская районная гимназия
Регион Брестская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail mlicej@mail.ru
Персональный сайт, блог https://mlicej.wixsite.com/altanka       
Дата сдачи квалификационного экзамена 23.05.2013
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Тэставы кантроль на ўроках беларускай мовы і літаратуры ў 5-7 класах як сродак павышэння якасці адукацыі
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Сучасныя вучэбныя заняткі па беларускай мове і літаратуры

Метады і прыёмы развіцця творчых здольнасцей вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры

Эфектыўныя метады і прыёмы работы з тэкстам на ўроках беларускай літаратуры

Кросэнс як адзін з метадаў візуалізацыі вучэбнага матэрыялу на ўроках беларускай літаратуры

«Фішбоўн» на ўроках беларускай літаратуры (майстар-клас)

Гексы на ўроках беларускай мовы і літаратуры

Выкарыстанне ІКТ на ўроках беларускай мовы і літаратуры

Публикации
Навумчык, М. І. Іван Мележ. "Першы іней" (VІ клас) / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. ‒ 2021. ‒ № 2. ‒ С. 3‒5.

Навумчык, М. І. Апавяданне Алеся Пальчэўскага "Рэкс і Казбек" (VІ клас) / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. ‒ 2021. ‒ № 3. ‒ С. 14‒18.

Навумчык, М. І. Вывучэнне апавядання "Васількі" Міхася Лынькова (тэставае заданне, V клас) / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. ‒ 2021. ‒ № 5. ‒ С. 10‒13.

Навумчык, М. І. Вывучэнне верша Любы Тарасюк "Імя Айчыны" (VІ клас) / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. ‒ 2021. ‒ № 6. ‒ С. 12‒14.

Навумчык, М. І. Уладзімір Бутрамееў. "Славутая дачка Полацкай зямлі" / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. ‒ 2021. ‒ № 7. ‒ С. 11‒16.

Навумчык, М. І. Уладзімір Ліпскі. "Ад роду - да народу" (З кніні "Я") / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. ‒ 2021. ‒ № 8. ‒ С. 15‒17.

Навумчык, М. І. Урок ІІІ. Іван Шамякін. Маральна-этычная праблематыка аповесці “Непаўторная вясна” : Урок беларускай літаратуры (ІХ клас) / М. І. Навумчык // Роднае слова. ‒ 2021. ‒ № 1. ‒ С. 64‒67.

Навумчык, М. І. Іван Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна” : Тэставае заданне (ІХ клас) / М. І. Навумчык // Роднае слова. ‒ 2021. ‒ № 1. ‒ С. 68‒71.

Навумчык, М. І. Іван Мележ. Раман “Людзі на балоце” : Тэставае заданне (Х клас) / М. І. Навумчык // Роднае слова. ‒ 2021. ‒ № 2. ‒ С. 65‒70.

Навумчык, М. І. Байкі “Ганарысты Парсюк” і “Дыпла¬маваны Баран” Кандрата Крапівы : Урок беларускай літаратуры (VІІІ клас) / М. І.Навумчык // Роднае слова. ‒ 2021. ‒ № 3. ‒ С. 58‒60.

Навумчык, М. І. Кандрат Крапіва. Камедыя “Хто смяецца апошнім” : Тэставае заданне (Х клас) / М. І. Навумчык // Роднае слова. ‒ 2021. ‒ № 3. ‒ С. 66‒69.

Навумчык, М. І. Змітрок Бядуля. Апавяданне “На Каляды к сыну” : комплекснае заданне (VІ клас) / М. І. Навумчык // Роднае слова. ‒ 2021. ‒ № 4. ‒ С. 71‒73.

Навумчык, М. І. Вывучэнне творчасці Васіля Быкава : Комплексныя заданні [апавяданне “Незагойная рана” (VII клас), аповесць “Жураўліны крык” (VIIІ клас)] / М. І. Навумчык // Роднае слова. ‒ 2021. ‒ № 6. ‒ С. 66‒72.

Навумчык, М. І. Міхась Зарэцкі. Апавяданне “Дзіўная”. Урок беларускай літаратуры (Х клас) / М. І. Навумчык // Роднае слова. ‒ 2021. ‒ № 10. ‒ С. 62‒64.

Навумчык, М.І. Максім Багдановіч. “Слуцкія ткачыхі” : Урок беларускай літаратуры (VІІІ клас) / М.І.Навумчык // Роднае слова. ‒ 2021, - № 11, - С. 68‒70.

Навумчык, М. І. Максім Багдановіч. “Замёрзла ноччу шпаркая крыніца…”. Анатоль Грачанікаў. “Свяці, кахання чыстая зара!..” : Урок беларускай літаратуры (VІІІ клас) / М. І. Навумчык // Роднае слова. ‒ 2021. ‒ № 11. ‒ С. 74‒76.

Навумчык, М. І. Максім Багдановіч. “Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог…”. Міхась Башлакоў. “Верасень” : Урок беларускай літаратуры (VІІІ клас) / М. І. Навумчык // Роднае слова. ‒ 2021. ‒ № 11. ‒ С. 77‒79.

Навумчык, М. І. Максім Багдановіч. “Трыялет”. Данута Бічэль. “Лёгкія сняжынкі ў цішы…” : Урок беларускай літаратуры (VІІІ клас) / М. І. Навумчык // Роднае слова. ‒ 2021. ‒ № 11. ‒ С. 79‒81.

Беларуская літаратура. 6 клас : навучальныя модулі // Адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс. ‒ 2021.

Тэма 1. Уводзіны. Кніга адкрывае свет: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/1.php
Тэма 2. Уладзімір Ліпскі. «Ад роду — да народу» (з кнігі «Я»): https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/2.php
Тэма 3. Алесь Пісьмянкоў. «Продкі»: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/3.php
Тэма 4. Пятрусь Броўка. «Зямля Беларусі» (урывак з паэмы «Беларусь»): https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/4.php
Тэма 5. Уладзімір Караткевіч. «Лебядзіны скіт»: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/5.php
Тэма 6. Любоў Тарасюк. «Імя Айчыны»: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/6.php
Тэма 7. Урок дадатковага чытання. Аляксей Пальчэўскі. Апавяданне «Рэкс і Казбек»: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/7.php
Тэма 8. Узнікненне вобразнага, мастацкага слова: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/8.php
Тэма 9. Міфы пра багоў: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/9.php
Тэма 10. Міфы пра духаў: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/10.php
Тэма 11. Народная легенда «Дамавікова ўдзячнасць»: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/11.php
Тэма 12. Ян Баршчэўскі. «Вужыная карона»: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/12.php
Тэма 13. Максім Багдановіч. «Вадзянік»: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/13.php
Тэма 14. Казімір Камейша. «Камень ля вёскі Камень»: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/14.php
Тэма 15. Якуб Колас. «Жывая вада»: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/15.php
Тэма 29. Алена Васілевіч. «Сябры». Апавяданне як літаратурны жанр: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/29.php
Тэма 30. Кузьма Чорны. «Насцечка»: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/30.php
Тэма 31. Аповесць як літаратурны жанр: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/31.php
Тэма 32. Урок дадатковага чытання. Васiль Вiтка. «Трывога ў Ельнiчах»: https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/bellit/32.php

Навумчык, М. І. Грані супрацоўніцтва: кітайцы на экскурсіі ў музеі А.С.Пушкіна / М. І.Навумчык // Александр Сергеевич Пушкин и мировая культура: теория и практика : коллективная монография / под ред. М. П. Жигаловой. – Брест : БрТУ, 2020. – С. 102-105.

Навумчык, М. І. З любоўю да творчасці А.С.Пушкіна / М. І.Навумчык //Александр Сергеевич Пушкин и мировая культура: теория и практика: коллективная монография / под ред. М. П.Жигаловой. – Брест : БрТУ, 2020. – С. 217-219.

Навумчык, М. І. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (раённы этап алімпіяды, VІІІ-ІХ класы) // Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 1. – С. 40-45.

Навумчык, М. І. Вывучэнне апавядання Янкі Маўра “Багіра” (VІ клас) // Беларуская мова і літаратура. – 2020, – № 2, – С. 13-17.

Навумчык, М.І. Раіса Баравікова. “Гальштучнік”: урывак з “Аповесці чатырох падарожнікаў” (дыдактычны матэрыял, VІ клас) // Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 3. – С. 7-10.

Навумчык, М. І. Самастойная работа па тэме “Лічэбнік” (VІ клас) // Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 3. – С. 11-12.

Навумчык, М. І. Лекцыя-практыкум “Кросэнс на ўроках беларускай літаратуры” // Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 4. – С. 31-37.

Навумчык, М. І. Віктарына “Пазнай пісьменніка” // Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 5. – С. 59-63.

Навумчык, М. І. Вывучэнне казкі У.Караткевіча “Лебядзіны скіт” // Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 6. – С. 25-30.

Навумчык, М. І. Пятрусь Броўка. Урывак “Зямля Беларусі” з паэмы “Беларусь” (VІ клас) // Роднае слова. – 2020. – № 6. – С. 57-59.

Навумчык, М. І. Алесь Пісьмянкоў. Верш “Продкі”// Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 8. – С. 3-5.

Навумчык, М. І. Аналіз апавядання Васіля Быкава “Незагойная рана” (VII клас) // Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 9. – С. 9-10.

Навумчык, М. І. Казка У.Караткевіча “Нямоглы бацька” (тэставае заданне для вучняў V класа) // Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 11. – С. 9-12.

Навумчык, М. І. Байка Уладзіміра Корбана “Малпін жарт” // Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 12. – С. 12-14.

Навумчык, М. І. “Трэба дома бываць часцей...” Рыгор Барадулін: урок беларускай літаратуры (VІІІ клас) // Роднае слова. – 2020. – № 2. – С. 24-26.

Навумчык, М. І. Францішак Багушэвіч: Тэставае заданне (ІХ клас) // Роднае слова. – 2020. – № 3. – С. 58-60.

Навумчык, М. І. Верш “У стоптаным жыце” Міколы Сурначова: Урок беларускай літаратуры (VІ клас) // Роднае слова. – 2020. – № 5. – С.60-62.

Навумчык, М. І. Максім Багдановіч. “Вадзянік” (урок беларускай літаратуры, VІ клас) // Роднае слова. – 2020. – № 12. – С. 47-49.

Навумчык, М. І. Самастойная работа па тэме “Прыметнік”, 6 клас // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – № 2 – С. 32-35.

Навумчык, М. І. Вывучэнне апавядання Івана Чыгрынава “Дзівак з Ганчарнай вуліцы” ў ХІ класе (тэставае заданне) // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – №.2. – С. 43-45.

Навумчык, М. І. Самастойная работа па тэме “Прыслоўе”, 7 клас // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – №.3. – С. 15-18.

Навумчык, М. І. Тэматычныя крыжаванкі на ўроках літаратуры // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – № 4. – С. 57-62.

Навумчык, М. І. Аналіз твораў беларускай літаратуры ў VІІІ класе (Віктар Карамазаў “Дзяльба кабанчыка”, Аляксей Дудараў “Вечар”) // Беларуская мова і літаратура. – 2019, – № 7. – С. 27-30.

Навумчык, М. І. Займальны дыдактычны матэрыял: крыважанкі // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – № 8. – С. 57-64.

Навумчык, М. І. Літаратурны турнір для вучняў VІІІ класа // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – № 11. – С. 56-60.

Навумчык, М. І. Самастойная работа па тэме “Назоўнік”, VІ клас // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – № 12. – С. 9-11.

Навумчык, М. І. Тэматычныя крыжаванкі (Х-ХІ класы) // Роднае слова. – 2019. – № 10. – с. 62-63.

Навумчык, М. І. Алесь Ставер. Верш “Жураўлі на Палессе ляцяць”. Урок беларускай літаратуры ў VІІІ класе // Роднае слова. – 2019. – № 11. – с.63-65.

Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Рецензирование:

Беларуская мова. Вучэбны дапаможнік для 5 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. У 2 частках / Г.М. Валочка, В.У.Зелянко, С.В.Мартынкевіч, С.М. Якуба. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2019.

Рачэўскі, Ст. Р. Майстэрства навучання беларускаму слову ў школе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры / Ст. Р. Рачэўскі. – УА “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна, 2019. – 148 с.

Член рэспубліканскай экспертнай групы для правядзення экспертызы выдавецкіх арыгіналаў новага вучэбнага дапаможніка для 11 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання (пад рэдакцыяй З.П.Мельнікавай, Г.М.Ішчанкі, – Мінск, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2019).
Рэцэнзент вучэбнага дапаможніка “Беларуская літаратура” для 10 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання (з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню) / пад рэд. А. П. Бязлепкінай-Чарнякевіч і І. Д. Воюш. – Нацыянальны інстытут адукацыі, 2020. – 296 с.
Рэцэнзент вучэбнай праграмы павышэння кваліфікацыі настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры другой і без кваліфікацыйных катэгорый «Рэалізацыя сучасных метадычных падыходаў у выкладанні вучэбных прадметаў "Беларуская мова" і "Беларуская літаратура"», Брэсцкі абласны інстытут развіцця адукацыі, студзень, 2021 г.
Примечание Награжден нагрудным знаком Министерства образования «Выдатнiк адукацыi»

Член Ассоциации учителей-методистов «Стремление» общественного объединения «Белорусское педагогическое общество»

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.