Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Лаврусик Сергей Иванович

Должность учитель
Место работы
Средняя школа № 16 г. Бреста
Регион Брестская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail sidneyveter@mail.ru
Персональный сайт, блог        
Дата сдачи квалификационного экзамена 21.06.2018
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Даследчы метад на вучэбных занятках па беларускай мове як сродак фарміравання і развіцця вучэбна-пазнавальных кампетэнцый вучняў 5-8 класаў
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Развіццё здольнасцей вучняў на ўроках беларускай мовы праз выкарыстанне тэставых заданняў

Гульнявыя тэхналогіі на ўроках мовы і літаратуры як сродак пазнвальнай дзейнасці вучняў

ІКТ на сучасных вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры

Выкарыстанне сродкаў і тэхнік візуалізацыі вучэбнай інфармацыі падчас рэалізацыі ўнутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей на вучэбных занятках

Кагнітыўная візуалізацыя вучэбнай інфармацыі як сродак павышэння выніковасці адукацыйнага працэсу па беларускай мове

Выкарыствнне мнагамернай дыдактычнай тэхналогіі на ўроках беларускай літаратуры як сродах павышэння якасці адукацыі

Эфектыўная кантрольна-ацэначная дзейнасць на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры

Арганізацыя работы з адоранымі вучнямі

Мая малая радзіма. Метадычныя падыходы да вывучэння творчасці Н. Гілевіча

Публикации
Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Примечание

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.