Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Зеневич Алеся Николаевна

Должность директор
Место работы
Гимназия № 28 г. Минска
Регион г. Минск
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail alesja_z@mail.ru
Персональный сайт, блог        
Дата сдачи квалификационного экзамена 12.05.2017
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў 5-9 класаў на ўроках беларускай літаратуры праз выкарыстанне інтэрактыўных метадаў і прыёмаў навучання
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Выкарыстанне ІКТ – рэсурс павышэння якасці вучэбных заняткаў

Выкарыстанне ІКТ пры ажыццяўленні кантрольна-ацэначнай дзейнасці

Прыёмы візуалізацыі тэкставай інфармацыі

Выхаваўчы аспект вучэбных заняткаў па беларускай мове і літаратуры

Прыёмы працы з тэкстам

Цьютарства. Метадычныя асновы арганізацыі аналізу сучаснага ўрока

Публикации
Зяневіч, А. М. Ад культуры чытання – да культуры асобы // Настаўніцкая газета. – 2020. – 21 мая. – С. 8.

Відэаўрокі па вучэбным прадмеце “Беларуская літаратура”, 6 клас // гарадскі рэсурс “Вучань. вy”, 2020.

Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Участие в рецензировании учебно-методических материалов:

Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў “Кніга запрашае ў падарожжа” (2-4 класы). – 2020.

Хрэстаматыя для пазакласнага чытання па вучэбным прадмеце "Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)”, 2 клас для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. – 2020.

Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў “Літаратурнае чытанне ў 2 класе” (аўтары – Н. У. Антонава, І. А. Буторына, Г. А. Галяш). – 2021.

Примечание

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.